W związku z prowadzonymi na terenie  Gminy Kołbaskowo pracami instalacyjnymi i modernizacyjnymi gminnego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców przed zagrożeniami, w dniach 18-19.11.2020r. będą  próbnie  uruchomiane syren alarmowych w miejscowościach: Kołbaskowo, Przecław, Będargowo, Bobolin, Barnisław, Kamieniec, Stobno.

 Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  wydał  Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia   2020 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego i drugiego stopnia alarmowego  ( stopień alarmowy ALFA I BRAVO)  obowiązujący od dnia 23 stycznia 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 29 stycznia  2020 r. do godz. 23:59.

zima -zdjęcie ogólne

W związku ze zbliżającą się zimą, a tym samym możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych mogących wywołać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, w dniu 3 grudnia 2019 roku, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przedstawił niezbędne informacje do oceny stopnia przygotowania Gminy do okresu zimowego 2019/2020. Określono kierunku i zagrożenia w okresie zimowym oraz ustalono procedury i sposoby działania w sytuacjach kryzysowych celem zmniejszenia szkód, oraz likwidacji ewentualnych skutków zagrożeń.

ikona uwaga

ZARZĄDZENIE NR 197 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

ikona uwaga

W dniu 28 maja 2019 roku odbędzie się na obszarze całego  kraju ćwiczenie  pk:RENEGADE-19. W ramach ww. ćwiczenia zostanie przeprowadzony praktyczny trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności  o uderzeniach z powietrza poprzez uruchomienie syren alarmowych na terenie gminy: Kołbaskowo, Przecław, Będargowo, Bobolin.

Podstawa: pismo Starosty Polickiego znak BZ.5533.3.3.2019.KB z dnia 24.05.2019r.

ikona uwaga


W związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Starosty Polickiego  dot.  terminu przeprowadzenie treningu uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie gminy  - informuję, że w dniu 10  kwietnia  br. o godzinie 8.41 zostaną uruchomione syreny sygnałem ciągłym w czasie jednej minuty  w miejscowościach Kołbaskowo, Przecław, Będargowo i Bobolin.

informacja gminnego centrum zarządzania kryzysowego

Informujemy, że w dniu 19 stycznia br. o godzinie 12:00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie gminy Kołbaskowo sygnałem ciągłym na czas jednej minuty.
Celem treningu będzie sprawdzenie funkcjonowania gminnego systemu ostrzegania i alarmowania i jednocześnie uczczenie pamięci tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Uruchomienie syren nastąpi w miejscowościach: Kołbaskowo, Przecław, Będargowo, Bobolin i Smolęcin.

ikona uwaga

W związku z pismem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego ZUW w Szczecinie przypominam wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości, o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, a także z dróg osiedlowych i parkingów

informacja gminnego centrum zarządzania kryzysowego

W niedzielę, 9 grudnia 2018 roku w godz. 12-13 niewybuch z Polic będzie transportowany przez Gminę Kołbaskowo na poligon drawski, gdzie zostanie zdetonowany.
Kolumna będzie prowadzona przez żandarmerię wojskową i policję od strony Dołuj, dalej pod Stobnem, przez Będargowo, Warzymice tak zwane stare, następnie skręci w prawo i pojedzie przez Karwowo, Smolęcin oraz Kołbaskowo, gdzie wjedzie na autostradę A6. Kolumna z niebezpiecznym materiałem będzie przemieszczać się w asyście policji i żandarmerii wojskowej. Prosimy zachować ostrożność i nie utrudniać w przemieszczaniu się transportu.

Bądź na bieżąco