mroz

Aktualizacja 09.02.2021

W związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu,  Gminne  Centrum  Zarządzania Kryzysowego  przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

 Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny.

 

01.01.2021

W związku ze zbliżającą się zimą, a tym samym możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych mogących wywołać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, w dniu 27 listopada 2020 roku, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przedstawił niezbędne informacje do oceny stopnia przygotowania Gminy do okresu zimowego 2020/2021. Określono kierunki i zagrożenia w okresie zimowym oraz ustalono procedury i sposoby działania w sytuacjach kryzysowych celem zmniejszenia szkód, oraz likwidacji ewentualnych skutków zagrożeń.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.