W dniach 26-27.11.2020r. w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizując projekt pt.
„Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i pomocy  podczas epidemii COVID-19 na obszarze Gminy Kołbaskowo w wymiarze transgranicznym” przeprowadzone będzie ćwiczenie gminne. W  czasie ćwiczenia będzie uruchomiony gminny system alarmowania i ostrzegania z  uruchomieniem syren w miejscowościach Bobolin, Barnisław i Kamieniec.  Komunikaty ostrzegawcze w tych miejscowościach będą nadawane w języku polskim i niemieckim.

Pin It

Bądź na bieżąco