prognoza

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 2.10.2020 r. godz. 8.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 8.00 dnia 2.10.2019 r. do godz. 24.00 dnia 2.10.2020 r.

Przyczyny: Napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany pożarami lasów w obwodzie ługańskim (Ukraina); warunki meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru) sprzyjające napływowi zanieczyszczonych mas powietrza ze wschodu.

Prognozowana jakość powietrza:
Prognoza na dzień 02.10.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Wczoraj (1.10.2020 r.) w godzinach południowych zaczęły szybko rosnąć stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu we wschodnich województwach Polski. Mając na uwadze obserwowane dziś (2.10.2020 r.) wysokości stężeń tego zanieczyszczenia na stacjach monitoringu jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim i w województwach sąsiednich, istnieje wysokie ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10.