ważna informacjaOd 20 września 2016r. wdrożona została aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB)”. Mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest narzędziem, które pozwala na zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o:
1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
 - bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu  terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
 - w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,

3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
 

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Aby na mapie oznaczyć kolejne niebezpieczne miejsce, wystarczy wejść na interaktywną stronę internetową Policji   https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Każde zgłoszenie weryfikowane jest przez policjantów. Na stronie oprócz mapy znajdziemy również statystyki policyjne, a także ocenę pracy funkcjonariuszy.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

 

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Mirosław Pleszak

Pin It

Bądź na bieżąco