OGRANICZENIA UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

Używanie w okresie karnawału powszechnie dostępnych wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób, jak również zagrożenia dla porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Świadczą o tym informacje przekazywane każdego roku, szczególnie w okresie świątecznym i poświątecznym, przez środki masowego przekazu o poparzeniach i innych zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu. W związku z tym, że obowiązujące przepisy ustaw nie regulują kwestii używania wyrobów pirotechnicznych w miejscu publicznym , Wojewoda Zachodniopomorski wydał Rozporządzenie Porządkowe  nr 1/2015 z dnia 14 grudnia 2015r w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa Zachodniopomorskiego od dnia 21 grudnia 2015r do dnia 4 stycznia 2016r z wyjątkiem 31 grudnia 2015 i 1 stycznia 2016r .                                                                                                                   Wójt
                                                                                                Gminy Kołbaskowo

Pin It

Bądź na bieżąco