ikona

W związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Starosty Polickiego  dot.  terminu przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie gminy  - informuję, że w dniu 10  kwietnia  br. o godzinie 8.41 zostaną uruchomione syreny alarmowe sygnałem ciągłym w czasie trzech minut  w miejscowościach: Kołbaskowo, Przecław, Będargowo, Barnisław, Stobno, Kamieniec i Bobolin.

mroz

W związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu,  Gminne  Centrum  Zarządzania Kryzysowego  przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.  Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny.

W związku z prowadzonymi na terenie  Gminy Kołbaskowo pracami instalacyjnymi i modernizacyjnymi gminnego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców przed zagrożeniami, w dniach 18-19.11.2020r. będą  próbnie  uruchomiane syren alarmowych w miejscowościach: Kołbaskowo, Przecław, Będargowo, Bobolin, Barnisław, Kamieniec, Stobno.

 Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  wydał  Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia   2020 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego i drugiego stopnia alarmowego  ( stopień alarmowy ALFA I BRAVO)  obowiązujący od dnia 23 stycznia 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 29 stycznia  2020 r. do godz. 23:59.

zima -zdjęcie ogólne

W związku ze zbliżającą się zimą, a tym samym możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych mogących wywołać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, w dniu 3 grudnia 2019 roku, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przedstawił niezbędne informacje do oceny stopnia przygotowania Gminy do okresu zimowego 2019/2020. Określono kierunku i zagrożenia w okresie zimowym oraz ustalono procedury i sposoby działania w sytuacjach kryzysowych celem zmniejszenia szkód, oraz likwidacji ewentualnych skutków zagrożeń.

ikona uwaga

ZARZĄDZENIE NR 197 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

Bądź na bieżąco