I Kołbaskowskie Spotkania Historyczne

połączone z autorską promocja książki
Marka Łuczaka
pt. „Gotyckie Kościoły Gminy Kołbaskowo”

Zapraszamy na I Kołbaskowskie Spotkania Historyczne, które odbędą się w auli Gimnazjum w Przecławiu 2 października 2013 r. o godz. 18.00.

Wydarzenie to podzielone będzie na dwie części. W pierwszej prof. Radosław Gaziński przedstawi wykład dotyczący herbu Gminy Kołbaskowo. Druga część poświęcona będzie dziedzictwu historycznemu naszej gminy, jakim są gotyckie budowle sakralne. Temat ten omówi dr Marek Łuczak – autor wydanej w bieżącym roku przy udziale Gminy Kołbaskowo książki pt. „Gotyckie Kościoły Gminy Kołbaskowo”. Jest to kolejna, dotycząca naszej Gminy, pozycja tego autora – z zamiłowania historyka i regionalisty.

Pin It

Bądź na bieżąco