W nowy harmonogramie odbioru odpadów z terenu gminy Kołbaskowo :

1) Zmieniono dni wywozu odpadów zmieszanych z Osiedli w Warzymicach i Przecławiu (wielorodzinne) z wtorków i piątków na poniedziałki i piątki.

2) Zwiększono częstotliwość wywozu odpadów segregowanych z Osiedli w Warzymicach i Przecławiu (wielorodzinne): PET i papier na 1 x w tygodniu