Kołbaskowo, dnia: 8 sierpnia 2013 r.

Informacja o wysokości i terminach wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić do 24 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.

Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Kołbaskowo, lub na konto nr:

56 1240 3927 1111 0010 5163 1362 z dopiskiem „odpady”

Jednocześnie przypominamy, że opłaty dla gospodarstw domowych wynoszą:

1. Przy zbiórce odpadów w sposób selektywny:

1) zamieszkiwane przez 1osobę – 12,00 zł

2) zamieszkiwane przez 2 osoby – 24,00 zł

3) zamieszkiwane przez 3 osoby – 35,00 zł

4) zamieszkiwane przez 4 osoby - 45,00 zł

5) zamieszkiwane przez 5 osób – 50,00 zł

6) zamieszkiwane przez 6 i więcej osób – 54,00 zł

2. Przy zbiórce odpadów w sposób nieselektywny:

1) zamieszkiwane przez 1osobę – 16,80zł

2) zamieszkiwane przez 2 osoby – 33,60zł

3) zamieszkiwane przez 3 osoby – 49zł

4) zamieszkiwane przez 4 osoby – 63zł

5) zamieszkiwane przez 5 osób – 70zł

6) zamieszkiwane przez 6 i więcej osób – 75,60zł

 

Pin It

Bądź na bieżąco