INFORMACJA

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO INFORMUJE, ŻE OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI PODATNIK ZOBOWIĄZANY JEST SAM OBLICZYĆ I UREGULOWAĆ JĄ W TERMINIE DO 24-GO KAŻDEGO MIESIĄCA PO MIESIĄCU KTÓREGO OBOWIĄZEK PONOSZENIA OPŁATY DOTYCZY W KASIE GMINY LUB NA KONTO:

Bank PEKAO S.A II O/Szczecin 56 1240 3927 1111 0010 5163 1362

OPŁATA WYKAZANA W DEKLARACJI JEST OPŁATĄ DO ZAPŁATY.

Pin It

Bądź na bieżąco