Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że na sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 20 maja 2013 roku uchwała zostały zmienione zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami oraz zmieniono wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wszelkie szczegóły wraz z wzorami nowych deklaracji umieszczone zostały na stronie internetowej www.bip.kolbaskowo.pl w kategorii pozostałe w linku pod nazwą „ Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy”. Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie gminy Kołbaskowo pok. nr 1, tel. 91-311-95-10 wew. 34.

Pin It

Bądź na bieżąco