Nowootwarta świetlica wiejska w Moczyłach gościła 14 maja 2013 r. polsko-niemiecką grupę roboczą pod nazwą Transgraniczny Plan Działania. Celem spotkania była prezentacja propozycji projektów, o które polscy i niemieccy partnerzy zabiegać będą w nowej unijnej perspektywie finansowej.

Uczestnikami Transgranicznego Planu Działania jest kilkanaście gmin zarówno z polskiej i jak i niemieckiej strony, leżących w Dolinie Dolnej Odry. Gmina Kołbaskowo jest aktywnym uczestnikiem tej współpracy, w ramach której powstał m.in. projekt „Infrastruktura łącząca”, której elementem jest wybudowana rowerowa ścieżka „Bielika”. Dalsza współpraca przebiegać będzie w różnych dziedzinach: edukacja, kultura, turystyka, gospodarka i infrastruktura.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania walorów naszej gminy. Malownicza miejscowość jaką są Moczyły, zrobiła duże wrażenie na uczestnikach spotkania

Pin It

Bądź na bieżąco