LGD Dobre Gminy ogłasza I nabór wniosków o dofinansowanie na działania aktywizacyjne dla Stowarzyszeń, Sołectw i Grup nieformalnych reprezentowanych przez mieszkańców terenu objętego działalnością LGD.

terminy:

nabór wniosków: 06.05.2013 - 17.05.2013

realizacja działania: 01.06.2013 - 31.08.2013

limit środków w danym naborze: 48 000,00 zł brutto

wysokość kwoty dofinansowania: 1 200,00 zł brutto

 

do pobrania:

formularz wniosku

harmonogram realizacji działania aktywizującego

Regulamin przyznawania pomocy w ramach działań aktywizujących