Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego dla wpłat podatku. Jest on wskazany w decyzji wymiarowej na zobowiązanie podatkowe na 2013 rok w pouczeniu w punkcie 2.

Natomiast numer konta umieszczony na stronie Gminy Kołbaskowo:

Bank PEKAO S.A II O/Szczecin 58124039271111000040991915

jest kontem ogólnym dochodów Gminy Kołbaskowo, na które można również dokonywać wpłat podatków.

Pin It

Bądź na bieżąco