Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że rozpoczął się nabór do Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie na rok szkolny 2013/2014. Nabór będzie trwał do 15 kwietnia 2013r.

Regulamin rekrutacji, karty zgłoszeń oraz wzór umowy można pobrać ze strony internetowej www.zpokolbaskowo.pl, www.kolbaskowo.pl lub w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w godzinach pracy sekretariatu 8.00 – 15.00. Informacji na temat rekrutacji udziela Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych pod numerem Tel. 91 311 95 05.