I sesję Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo, do momentu wyboru Przewodniczącego, poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Wierzbicki.

 

Młodzi radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli uroczyste ślubowanie, w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście, jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy Kołbaskowo, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców młodzież Gminy Kołbaskowo”.

Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy gratulowali i życzyli członkom Młodzieżowej Rady owocnej pracy na rzecz całej młodzieży Gminy Kołbaskowo.  Radni otrzymali również drobne upominki.

Po przeprowadzeniu tajnych głosowań, Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo została Agata Poczwardowska, Wiceprzewodniczącą została Aleksandra Kurek, a Sekretarzem Ewelina Połomska.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Głowacki Jakub, Głowacki Szymon, Sawa Bartosz, Sandomierska Anna oraz Szymańska Sandra. Komisji Przewodniczyć będzie Anna Sandomierska.

GALERIA