Od połowy roku pracownicy PGK nie będą już musieli wchodzić na teren nieruchomości, by spisać ilość zużytej wody. W gminie Kołbaskowo wdrażany jest bowiem Radiowy Systemu Zdalnego odczytu wodomierzy. Zakup nowoczesnych urządzeń kosztował budżet gminy 300 tysięcy złotych. Ich montaż rozpoczęto już w Stobnie i Rosówku. W dalszej kolejności wodomierze główne wymieniane będą w Kołbaskowie, a później, sukcesywnie, w pozostałych miejscowościach.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej obsługuje około dwa tysiące  liczników głównych. Ich odczytu dokonuje się w tradycyjny, czasochłonny sposób. Trzeba wejść na teren nieruchomości, a nie zawsze jest to możliwe. Zdarzało się, że nasz pracownik nie mógł spisać stanu licznika, mimo wielokrotnych prób zastania kogoś w domu. Za kilka miesięcy pracownicy PGK będą mogli szybko i łatwo spisać zużycie wody. Radiowy system zdalnego odczytu wodomierzy rozwiąże problem zamkniętych mieszkań i studzienek wodomierzowych.

Decyzja o wdrożeniu systemu przynieść ma też wiele innych korzyści. Zdalny odczyt informuje o każdej próbie kradzieży wody. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu urządzenie sygnalizuje wszelkie próby oderwania nakładki radiowej czy zadziałania polem magnetycznym. Rozwiązanie to pozwoli też uniknąć błędów popełnianych przy spisywaniu stanu liczników. Rachunki będą oparte na faktycznym zużyciu, według stanu licznika na ostatni dzień miesiąca.

Wystarczy, że pracownik PGK wyposażony w niewielki, mobilny terminal zbliży się do posesji, a do urządzenia spłyną dane z zainstalowanych w domu wodomierzy. Specjalna nakładka radiowa, zamontowana na głowicy urządzenia odnotuje, a potem prześle do PGK dane o ilości zużytej wody.

W związku z prowadzoną wymianą wodomierzy Dyrekcja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie prosi o zapewnienie monterom swobodnego dostępu do liczników, dającego możliwość montażu urządzenia. Skróci to czas robót i związane z nimi niedogodności.

Przypominamy, że mieszkańcy gminy nie ponoszą kosztów wymiany wodomierza głównego.

Pin It

Bądź na bieżąco