W związku z informacjami dotyczącymi likwidacji klas w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, rozpowszechnianymi w internecie oraz na spotkaniach w szkole przez Panią Marię Pawliszewską oraz radnych PO, oświadczam:

Informacje dotyczące rzekomej likwidacji klas szóstych szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Przecławiu oraz klas drugich gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu są nieprawdziwe. Arkusze organizacyjne nowo utworzonych placówek nie są jeszcze, z powodu licznych uchybień ze strony p. M. Pawliszewskiej, zatwierdzone. Za bezzasadne uznaję likwidowanie klas, które  kończą naukę w przyszłym roku szkolnym. Po konsultacjach z Radą Rodziców przy Zespole Szkół w Przecławiu, podjęłam decyzję o kontynuacji nauki przez dzieci w klasach w tym samym składzie.

Wójt Gminy

Małgorzata Schwarz

Pin It

Bądź na bieżąco