Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce ogłasza konkurs dla gmin pn. „Budżet Równych Szans”.

 

Główną nagrodą jest współpraca z ekspertami i ekspertkami z zakresu realizacji polityki równości płci przez okres pół roku.

 

Celem konkursu jest nie tylko upowszechnianie polityki równościowej na szczeblu lokalnym, ale także wdrażanie elementów budżetu wrażliwego na płeć, umożliwiającego planowanie wydatków zgodnie z potrzebami wszystkich mieszkańców i mieszkanek gminy.

Więcej informacji na temat konkursu oraz budżetu wrażliwego na płeć i realizacji polityki równości uzyskać można pod adresem:

www.undp.org.pl/Co-robimy/Budzet-rownych-szans.