Informuję, iż zgodnie z harmonogramem postępowania przy kwalifikacji dzieci do Przedszkola Publicznego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przecławiu w dniu 13.04.2012 r. komisja rekrutacyjna rozpatrywała wnioski o przyjęcia dzieci do w.w placówek.

W wyniku prac komisji przyjęto do Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie wszystkie dzieci (poza dziećmi z rocznika 2010, które znalazły się na liście rezerwowej). Listy dzieci przyjętych wywieszone zostały w holu PP w Kołbaskowie. Do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przecławiu przyjęto 86 dzieci (wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie). W związku z powyższym w Punkcie Przedszkolnym utworzone zostaną cztery oddziały.

1. Grupa 1 – 25 dzieci z rocznika 2009,

2. Grupa 2 – 21 dzieci z rocznika 2009 i 2010,

3. Grupa 3– 21 dzieci z rocznika 2008,

4. Grupa 4– 19 dzieci z rocznika 2007.

Przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej

Olga Strugała