W dniach 14-15, 21-22 i 28-29 kwiecień b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się 2-dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:

 

L.p

Miejscowość

Wielkość kontenerów i miejsce podstawienia

Podstawienie kontenerów

Odbiór kontenerów

1.

Pargowo

- przy przystanku 7m3

 

 

14.04.2012 r. do godz. 9.00

 

 

 

 

15.04.2012 godz. 18.00-19.00

 

Kamienic

- przy placu zabaw 12m3 + 7m3

Moczyły

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki 12m3

Rosówek

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki 7m3

Kołbaskowo

- okolice przystanku – przy słupie ogłoszeniowym 10m3

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki – szkoła 10m3

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki - sklep 7m3

Siadło Górne

- przy parku 12m3

- przy przystanku 7m3

Sidło Dolne

- przy przepompowni ścieków 12 m3 + 7m3

Kurów

- za przystankiem, przy pojemnikach do selekt. zbiórki 12m3

- przy przepompowni ścieków 10m3

- ul. Na klifie – osiedle domów 7m3

Ustowo

- przy placu zabaw 12m3 + 7m3

2.

Przecław

- osiedle Zielone Pole – okolice bloku nr 99 (przy urządzeniach siłowych zewn.) 12m3

- osiedle Zielone-Pole – pas zieleni przy murze 12m3

- przy basenie przeciwpożarowym 10m3

 

21.04.2012r. do godz. 9.00

 

 

22.04.2012 godz. 18.00-19.00

 

Warzymice

- za przystankiem obok pojemników do selekt. zbiórki 12m3 + 10m3

Będargowo

- przy placu zabaw 12m3

- przy szkole-przystanek 10m3

Karwowo

- przy placu zabaw 12m3 + 7m3

3.

Smolęcin

- przy straży pożarnej(świetlicy) 12m3

 

 

28.04.2012r. do godz. 9.00

 

 

 

29.04.2012 godz. 18.00-19.00

 

Barnisław

- przy świetlicy 12m3 + 7m3

- przy blokach 12m3

Bobolin

- przy placu zabaw 12m3

Warnik

- przy placu zabaw 10m3

Małe Stobno

- przy przystanku 7m3

Stobno

- przy placu zabaw/boisku 12m3 + 10m3

- przy przystanku 12 m3

Przylep

- przy placu zabaw 12m3

Ostoja

- przy boisku 12m3 + 10m3

Rajkowo

- przy placu zabaw 12m3

 

Do kontenerów zabrania się wrzucania odpadów komunalnych,  odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej), opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego !!!

Kontenery zapełniać należy maksymalnie do granic burt.