Ogłoszenie o konkursie na powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie w zakresie pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej - zapewnienia schronienia dla  osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2022 roku.