Ogłoszenie o konkursie na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kołbaskowo w 2022 roku.

Pin It

Bądź na bieżąco