Kolejny sukces! Gmina Kołbaskowo zajęła 43 miejsce (na 1533 gmin wiejskich w Polsce) w rankingu najbogatszych samorządów w 2020 r. opublikowanym przez samorządowe czasopismo „Wspólnota”.


Autorzy rankingu przygotowali zestawienie w oparciu o obliczony wskaźnik zamożności na osobę, który w naszej gminie w 2020 r. wyniósł 5339,11 zł. Gmina Kołbaskowo od lat jest w krajowej czołówce. Rok wcześniej zajęła miejsce 40, wcześniej odpowiednio 46, 71, 51, 82.

Wyniki? Warszawa wśród miast wojewódzkich, Sopot wśród miast na prawach powiatu, Polkowice wśród miast powiatowych i Kleszczów wśród gmin wiejskich – czołówka nie zmienia się. Ogólna sytuacja finansowa samorządów nie wygląda jednak optymistycznie. Równoczesny spadek dochodów własnych i wzrost łącznych dochodów oznacza uzależnianie JST od otrzymywanych dotacji celowych, co jest niekorzystnym zjawiskiem - czytamy w raporcie.

Jak powstał ranking? Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak rok temu i w poprzednich latach. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych.
- Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd wysoko w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy, incydentalny i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu - „zamożność" - tłumaczą autorzy.
Tak jak w ubiegłych latach, wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby.

- Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą, regionalną w przypadku województw – tak zwane w środowiskach samorządowych janosikowe. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych, chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej. Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków - czytamy w rankingu. - Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

Pełny ranking >>

O rankingu >>