gra terenowa baner

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów
w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”

 
Zapraszamy do udziału w zabawie – kolejnym projekcie realizowanym w ramach polsko-niemieckiej współpracy

 
"Podróż szlakiem historii XIII wieku" - polsko-niemiecka gra terenowa /"Reise durch die Geschichte des 13. Jahrhunderts" - deutsch-polnisches Geländespiel.
 

Gra terenowa polega na wykonywaniu zadań, prowadzących do rozwiązania zagadki głównej.

Każde zadanie będzie związane z historią gotyckich kościołów znajdujących się na terenie Gminy Kołbaskowo oraz innych charakterystycznych elementów pogranicza, tj. legendy, wydarzenia kulturowo-historyczne.

Przy każdym punkcie trzeba będzie zrobić sobie zdjęcie i wykonać zadanie zgodne z kartą gry.

By rozwiązać całą zagadkę konieczną  będzie wizyta przy ostatnim punkcie - kościele w Moczyłach w dniu finału zabawy.
Szczegóły w Regulaminie.

GALERIA Z WYDARZENIA dostępna jest pod adresem >>

-----

Wir laden Sie ein, an einem Spiel teilzunehmen - ein weiteres Projekt im Rahmen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit

"Reise durch die Geschichte des 13. Jahrhunderts" - deutsch-polnisches Geländespiel.

Das Feldspiel besteht aus Aufgaben, die zur Lösung des Haupträtsels führen.

Jede Aufgabe wird mit der Geschichte der gotischen Kirchen auf dem Gebiet der Gemeinde Kołbaskowo und anderen charakteristischen Elementen des Grenzgebiets, d.h. mit Legenden und kulturhistorischen Ereignissen, verbunden sein.

An jedem Punkt müssen Sie ein Foto machen und eine Aufgabe erfüllen, die auf der Spielkarte angegeben ist.
Um das ganze Rätsel zu lösen, musst du den letzten Punkt besuchen - die Kirche in Mocze am Tag des Endes des Spiels.

Einzelheiten in den Vorschriften.