Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu ogłasza nabór na stanowisko:
KONSERWATOR/PRACOWNIK GOSPODARCZY
(umowa zlecenie sezonowa - do 30.09.2021r.)
Główne obowiązki:
•  Nadzór nad nieruchomościami Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
•  Kontrola stanu technicznego budowli i urządzeń
•  Prace konserwatorskie, usuwanie drobnych awarii, pielęgnacja terenów zielonych
•  Współpraca z Administratorem Budynku
•  Zgłaszanie niezbędnych napraw i modernizacji
Od Kandydatów wymagamy:
•  Wykształcenie – minimum średnie
•  Stan zdrowia umożliwiający realizację prac konserwatorskich (hydraulicznych, elektrycznych, ogólnobudowlanych, utrzymania terenów zielonych)
•  Mile widziane doświadczenie w pracy ogrodniczej lub rolnictwie
•  Czynne prawo jazdy kat. B
•  Odpowiedzialność, samodzielność, kultura osobista
Oferujemy:
•  Umowę zlecenie (sezon do 30.09.2021r.) z możliwością przedłużenia współpracy (umowa o pracę)
•  Stawka godzinowa: 23,50 PLN brutto (minimum 120h/m-c)
•  Bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (również dla najbliższych)
•  Niezbędne szkolenia
Dokumenty aplikacyjne (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu GOKSiR (Ul. Rekreacyjna 1, Przecław) do dnia 16.07.2021r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
---------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1, 72-005 Przecław. Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres jego siedziby, na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź telefonicznie pod nr telefonu 882 783 416
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia i realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawnych wynikających z pełnienia funkcji pracodawcy. Pani/Pana dane są przetwarzane:
a) dane zwykłe – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z art. 221 i art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy,
b) dane o stanie zdrowia -  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora, mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji, podmioty umocowane odrębnymi przepisami prawa do ich przetwarzania oraz podmioty świadczące na rzecz administratora obsługę prawną, informatyczną oraz obsługę z zakresu BHP i medycyny pracy. Ponadto Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nr telefonu służbowego, służbowego adresu e-mail zostaną upublicznione na stronie BIP administratora.  
Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 50 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
Sposób przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym.

Pin It

Bądź na bieżąco