Wójt Gminy Kołbaskowo na podst. art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r,. poz. 1057), ogłasza zamiar zawarcia dwóch umów na powierzenie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w terminach 21.06-14.09.2021 r. oraz 15.09.-17.12.2021 r. Oferty w załączeniu.

Pin It
Załączniki:
Download this file (Oferta1.pdf)Oferta1.pdf
Download this file (Oferta2.pdf)Oferta2.pdf

Bądź na bieżąco