Gmina Kołbaskowo zabiega o środki na przebudowę drogi w Ustowie oraz budowę sieci wodociągowej w tej miejscowości. O ich pozyskanie stara się z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Wnioskowana kwota to około 5 milionów złotych.


Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w wysokości od 50 tys. do 5 mln zł. Łącznie w skali całego kraju 250 mln zł.
Pierwszy wniosek na kwotę 2,7 mln zł został wysłany na inwestycję pod nazwą „Przebudowa Drogi Powiatowej nr 3927Z ETAP 1 m. Ustowo”.


Zamierzone przedsięwzięcie obejmuje przebudowę około kilometra nawierzchni istniejącej drogi powiatowej, zjazdów bramowych na sąsiednie posesje, istniejących zatok autobusowych oraz chodników. Także wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o łącznej długości 800 mb, sieci wodociągowej o długości 106 mb, sieci teletechnicznych o łącznej długości 230 mb, sieci elektrycznych - przestawienie słupów linii napowietrznej oraz przełożenie i zabezpieczenie kabli nN na łącznej długości ok. 230 mb.

W ramach wniosku Gmina chce sfinansować część większej inwestycji prowadzonej przez powiat policki. Wniosek został opracowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Policach. Według planów, przebudowa miałaby się rozpocząć w październiku tego roku, a zakończyć w grudniu 2022 roku.

Drugi wniosek na kwotę ok. 2,3 mln zł został wysłany na inwestycję pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej”.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do istniejących budynków w miejscowości Ustowo oraz projekt przebudowy rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej służących do przesyłu ścieków z dwóch przepompowni zlokalizowanych w Ustowie. Trasa projektowanego wodociągu przebiegać będzie od połączenia z istniejącym wodociągiem wychodzącym z ujęcia wody w Ustowie, do połączenia z wodociągiem Ø160 mm projektowanym na zlecenie Gminy Kołbaskowo w ramach innej inwestycji.

Pin It

Bądź na bieżąco