zamknięta filia

Gmina Kołbaskowo nadal bez wydziału komunikacji. Po prawo jazdy trzeba pojechać do Polic - wynika z najnowszego pisma starostwa.

Od roku mieszkańcy, aby móc załatwić sprawę związaną z rejestracja pojazdu czy odebraniem prawa jazdy, muszą jechać do Starostwa Powiatowego w Policach.
- To wielki problem dla nas. To około 60 km w obie strony, licząc z Przecławia, lub około półtorej godziny komunikacją miejską w jedną stronę. Wydział komunikacji musi wrócić do naszej gminy – mówią mieszkańcy.


- Działalność filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Przecławiu została zawieszona z uwagi na brak możliwości zapewnienia w tym miejscu warunków umożliwiających przestrzeganie, zarówno przez pracowników, jak i klientów urzędu, wprowadzonych obostrzeń sanitarnych - tłumaczyło starostwo.
- Nie zgadzam się z decyzją starostwa. Dlatego poprosiłam starostę o ponowne rozważenie możliwości kontynuacji współpracy w zakresie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Gminie Kołbaskowo – mówiła Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.


Czy wydział komunikacji wróci do Przecławia? Jaka jest dziś odpowiedź starostwa?
„Okres kilku miesięcy funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w zmienionej formule, pokazał szereg korzyści płynących z tego połączenia, zarówno dla klientów urzędu, jak i samej organizacji Wydziału. Dlatego w sierpniu 2020 r. Zarząd Powiatu w Policach podjął decyzję o całkowitej likwidacji filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Przecławiu. Sama decyzja została podjęta po dokonaniu szeregu analiz, zarówno w kontekście ilości załatwianych w tym miejscu spraw, warunków lokalowych oraz racjonalności jej utrzymania. Brana pod uwagę była również tak ważna centralizacja usług publicznych Starostwa Powiatowego w Policach, która stwarza mieszkańcom komfort i możliwość załatwienia w jednym miejscu wszystkich sprawy, bez konieczności dodatkowego przemieszczania się do innych lokalizacji. Obecnie nie jest planowane wznowienie jej działalności” – informuje starostwo.