widok

Aktualizacja 23.03.2021 r

Jedenastu chętnych na budowę sieci wodociągowej łączącej Ustowo i Kurów oraz budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej. Wszystkie oferty mieszczą się w zakładanym budżecie.


Oferty przedsiębiorstw na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej” zostały otwarte 19 marca 2021 roku. Najtańsza spółki PBIS Wągrowiec opiewa na kwotę 682 tys. zł. Niewiele droższa jest oferta spółki Jasta Plus z Żar – 691 tys. zł. Natomiast firma Eko-Budowa Grzegorz Oniszczuk z Międzyrzecza zaproponowała kwotę 743 tys. zł. Pozostałe oferty są w granicach miliona złotych, a najdroższe to ok. 1,7 i 1,8 mln zł. Budżet na zadanie to 2,071 mln zł. Wszyscy chętni deklarują zrealizować inwestycję w 150 dni i dają 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.
Obecnie oferty są analizowane przez komisję przetargową. Wybór najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów ocen: cena - 60%, termin realizacji zamówienia - 20% i termin gwarancji i rękojmi - 20%.


Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów, a także przebudowy odcinka rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompowni ścieków P38 zlokalizowanej w Ustowie.

Projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie z Ustowa do Kurowa i w obu miejscowościach łączyć się będzie z istniejącymi wodociągami.
Natomiast przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej związana jest z planowaną rewitalizacją drogi powiatowej nr 3927Z na odcinku Szczecin – Kurów. Rurociąg docelowo będzie tłoczył ścieki z istniejącej przepompowni P38 zlokalizowanej na działce nr 102/1 (obręb Ustowo) do oczyszczalni ścieków w Przecławiu.
Na zdjęciu u dołu Ustowo, w tle Kurów

 

17.03.2021

19 marca 2021 roku poznamy oferty na zadanie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej”. Przetarg Gmina Kołbaskowo ogłosiła 5 marca.


Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów, a także przebudowy odcinka rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompowni ścieków P38 zlokalizowanej w Ustowie.
Projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie z Ustowa do Kurowa i w obu miejscowościach łączyć się będzie z istniejącymi wodociągami.
Natomiast przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej związana jest z planowaną rewitalizacją drogi powiatowej nr 3927Z na odcinku Szczecin – Kurów. Rurociąg docelowo będzie tłoczył ścieki z istniejącej przepompowni P38 zlokalizowanej na działce nr 102/1 (obręb Ustowo) do oczyszczalni ścieków w Przecławiu.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów ocen: cena - 60%, termin realizacji zamówienia - 20% i termin gwarancji i rękojmi - 20%. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 240 dni od dnia podpisania umowy.
Szczegóły tutaj - https://platformazakupowa.pl/transakcja/430434