ścieżka

Gmina Kołbaskowo ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej po śladzie kolejki wąskotorowej CPO - https://platformazakupowa.pl/transakcja/430437. O inwestycji pisaliśmy w najnowszym wydaniu Aktualności - tutaj >>.

Nazwa postępowania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo”.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę ścieżki pieszo - rowerowej od granicy polsko-niemieckiej, przez Barnisław, Warnik, Karwowo do Będargowa o długości ok. 4,5 km, szerokości 2,5 do 3 m, wraz z budową miejsc odpoczynku.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 16 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: cena – 60%, termin realizacji zamówienia – 20 %, termin gwarancji i rękojmi – 20%.
Otwarcie ofert nastąpi 23 marca. Wartość zamówienia - 2,7 mln zł.

Pin It

Bądź na bieżąco