Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy.

Pin It

Bądź na bieżąco