Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kołbaskowo w 2021 roku.

Pin It

Bądź na bieżąco