urząd gminy kołbaskowo

W związku z wystąpieniem w Urzędzie Gminy Kołbaskowo przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wskazani pracownicy Urzędu Gminy Kołbaskowo zostali zobowiązani do odbycia kwarantanny.

Z uwagi na powyższe do odwołana, funkcjonowanie niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołbaskowo zostaje ograniczone, w tym następuje całkowite wyłączenie wymienionych komórek organizacyjnych z bezpośredniej obsługi interesantów.

Dotyczy:
- Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i spraw organizacyjno-administracyjnych.
- Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy
- Samodzielne stanowisko ds. kultury, kultury fizyczne i sportu, oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń.

Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kołbaskowo w związku z wystąpieniem stanu epidemii, znajduje się w załączeniu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Najważniejsze informacje:
- wnioski i pisma mogą być przyjmowane w formie korespondencyjnej, przez ePUAP, składane w skrzynce podawczej ustawionej w przedsionku urzędu
- informacje od pracowników można uzyskać w formie telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowej)
- w przypadku konieczności zrealizowania zadania bezpośrednio, należy telefoniczne skontaktować się z pracownikiem urzędu, aby dowiedzieć się w jaki sposób zrealizować sprawę interesanta.

Pin It

Bądź na bieżąco