zmiany w organizacji ruchu

W poniedziałek 26 października 2020 r. zmianie ulegnie stała organizacja ruchu na odcinku drogi gminnej nr 195012Z w m. Przecław. Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał od szkoły podstawowej w Przecławiu do skrzyżowania z drogą gminną nr 195011Z (przy przedszkolu "Wyspa malucha").
Dokładne oznakowanie ww. odcinka drogi pokazuje załączona mapa.
Prosimy o szczególne zwracanie uwagi na nowe oznakowanie drogi.

Pin It

Bądź na bieżąco