pies

Przypominamy o właściwym wyprowadzaniu psów na terenie Gminy Kołbaskowo.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo, osoby utrzymujące zwierzęta domowe, mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych osób. Oznacza to, że wyprowadzając psa mamy obowiązek prowadzenia go na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną lub mieszańca tych ras, także w kagańcu. Bez smyczy może iść tylko pies rasy innej niż uznaną za agresywną lub jej mieszańca i jest dopuszczone pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.

Spacerując z psem zatem na np. Szlaku Bielika musimy stosować się do tych przepisów (Art. 166 kodeksu wykroczeń zabrania puszczania psa luzem w lesie, poza czynnościami związanymi z polowaniami).

Pamiętajmy, że chodzi o bezpieczeństwo innych osób, a także naszego psa. 

 

fot. freepick

Pin It

Bądź na bieżąco