logo zwik

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie ogłasza nabór na stanowisko ds. technicznych

Praca na pełny etat, przy monitorze komputerowym.
Zadania na stanowisku:
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji   sanitarnej,
- uzgadnianie dokumentacji projektowych,
- uczestnictwo w procesach inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Zakład,
- wykonywanie zadań związanych z eksploatacją infrastruktury w zakresie działalności  Zakładu,
- sprawozdawczość w zakresie działalności Zakładu.

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie lub kraju należącego do Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- wykształcenie wyższe techniczne w zakresie urządzeń sanitarnych,
- znajomość i umiejętność stosowania przepisów w zakresie prawa budowlanego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- umiejętność biegłej obsługi komputera – znajomość MS Office,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
- mile widziane doświadczenie zawodowe przy realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przy eksploatacji ujęć wody i oczyszczaniu ścieków,
- znajomość obsługi oprogramowania typu AutoCAD,
- umiejętność współpracy w zespole i organizacji pracy własnej,
- odpowiedzialność, wysoka kultura osobista,
- brak przeciwwskazań do pracy w terenie,
- prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia  w oparciu o umowę o pracę,
- szkolenia na najwyższym poziomie i możliwość rozwoju kompetencji zawodowych,
- przyjazną atmosferę i wsparcie zespołu,
- bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku),
- benefity przysługujące pracownikom sfery budżetowej (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Dokumenty aplikacyjne:
- życiorys - curriculum vitae – podpisany odręcznie,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa kraju należącego do Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie   zawodowe,
- oświadczenie podpisane przez kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie podpisane przez kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie podpisane przez kandydata o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
 i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie pok. 49 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres Zakładu: Rosówek 16; 72-001 Kołbaskowo, w terminie do dnia 16.10.2020 r.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.zwik.kolbaskowo.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu.

Pin It

Bądź na bieżąco