Przecław z drona

Gmina Kołbaskowo znalazła się w krajowej czołówce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za rok 2019! Zajęła wśród gmin wiejskich wysokie, 23. miejsce w Polsce (na 1547) i drugie w Zachodniopomorskiem.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 r. opracowali po raz trzeci eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy wsparciu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analizie poddano finanse prawie 2 800 polskich gmin, miast i powiatów. Opracowanie obejmuje wszystkie samorządy, jest kompleksowe i obiektywne, mierzone siedmioma najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi.

Są to:

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.

2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.

3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.

4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń.

6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.

7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Każdy z badanych podmiotów podlega tym samym kryteriom, co pozwala na wybranie najbardziej gospodarnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
______
Wyniki
Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku została zaprezentowana w następującym układzie: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie. Jakie okazały się wyniki rankingu?
W grupie 1547 gmin wiejskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały:
1. Dobra (woj. zachodniopomorskie); 2. Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie); 3. Kleszczów (woj. łódzkie); 4. Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie); 5. Michałowice (woj. mazowieckie). Gmina Kołbaskowo zajęła 23. miejsce, drugie w Zachodniopomorskiem. W tym miejscu chcemy serdecznie pogratulować naszym sąsiadom z Gminy Dobra. Trzecie miejsce w naszym województwie w tej kategorii zajęła Gmina Kołobrzeg, czwarte Stare Czarnowo, a piąte Postomino.
W grupie 628 gmin miejsko-wiejskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały: 1. Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie); 2. Rzgów (woj. łódzkie); 3. Łomianki (woj. mazowieckie); 4. Piaseczno (woj. mazowieckie); 5. Brwinów (woj. mazowieckie). W tej kategorii najlepiej w naszym województwie wypadły odpowiednio Mielno, Goleniów, Police, Stepnica i Gościno.
W grupie 235 gmin miejskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały: 1. Józefów (woj. mazowieckie); 2. Puszczykowo (woj. wielkopolskie); 3. Podkowa Leśna (woj. mazowieckie); 4. Krynica Morska (woj. pomorskie); 5. Imielin (woj. śląskie). W grupie gmin miejskich w naszym województwie najlepiej wypadły odpowiednio Kołobrzeg, Darłowo, Szczecinek, Świdwin i Stargard.
W grupie 66 miast na prawach powiatu w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały: 1. Tychy; 2. Warszawa; 3. Sopot; 4. Poznań; 5. Gliwice. Szczecin zajął miejsce 22. w kraju, a Świnoujście 18.
A w grupie 314 powiatów ziemskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały: 1. powiat wrocławski; 2. powiat poznański; 3. powiat bielski; 4. powiat przemyski; 5. powiat bydgoski. Powiat policki został sklasyfikowany na 48. miejscu w kraju, pierwszym w naszym województwie. Na 68. miejscu znalazł się powiat koszaliński, na 75. łobeski, 87. gryfiński, a 175. goleniowski.
Dla kogo przygotowany jest ranking? Do trzech głównych grup odbiorców: - samorządowców – aby mogli wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami; - przedsiębiorców – aby mogli poznać gminy, w których dobrze ulokują pieniądze; - mieszkańców – aby mogli sprawdzić, jak gospodaruje samorząd lokalny.

 

To kolejne wysokie miejsce

To kolejna wysoka lokata naszej gminy w kolejnym rankingu. - Cieszy nas to niezmiennie. To dowód, że nasza praca idzie w dobrą stronę. Miłe jest, że doceniana jest także poza regionem. Zmieniamy naszą małą ojczyznę i nadal będziemy to robić – zapewnia Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.


Jak wypadliśmy w innych rankingach publikowanych w ciągu ostatnich miesięcy? Według zestawienia przygotowanego przez RIO obejmującego wpływy jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskanych środków europejskich za lata 2014-2018, Gmina Kołbaskowo znalazła się na pierwszym miejscu w kategorii gminy wiejskie w województwie. W latach 2014-2018 dochody z tytułu otrzymanych środków europejskich (bez zwrotów) wyniosły 12 473 mln zł. Kolejne w rankingu gminy pozyskały 9,7 mln zł.


Gmina Kołbaskowo zajęła niedawno 6. miejsce w kraju w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii Gmina Wiejska.
W zestawieniu sytuacji finansów publicznych zachodniopomorskich samorządów za 2019 rok przygotowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową Gmina Kołbaskowo zajmuje 3. miejsce.


A podczas XVIII Gali Biznesu Gmina Kołbaskowo otrzymała Nagrodę Gospodarczą Business Club Szczecin za rok 2019. Nagroda ta wręczana jest przedsiębiorcom i firmom w dowód uznania dla podejmowanych działań i odważnych inwestycji oraz gminom zachodniopomorskim, które sprzyjają przedsiębiorczości.
Ranking Finansowy JST 2019 tutaj - https://tiny.pl/7j1lw

 

Materiał z najnowszego wydania Aktualności - do pobrania tutaj

Pin It

Bądź na bieżąco