spływ kajakowy

Polsko-niemiecki spływ kajakowy „Wschód Słońca na Międzyodrzu” odbędzie się 22 sierpnia 2020 r. w gminie Kołbaskowo.

Uczestnicy spływają po następującej trasie: wyruszają z Siadła Dolnego, Międzyodrzem do Ustowa na główny szlak Odry i wracają do Siadła Dolnego. Spływ rozpocznie się w okolicy godz. 6:00 (wodowanie od godz. 5.00). Dzięki tak wczesnej porze, uczestnicy będą mieli okazję oglądać budzącą się do życia bogatą faunę i florę Międzyodrza, niespotykaną już w dolinach innych, wielkich rzek europejskich. w tym gatunki lęgowe ptaków zagrożonych wyginięciem w skali Europy (np. bieliki). Do udziału zostaną zaproszeni uczestnicy z całego euroregionu Pomeranii. Projekt jest bezpośrednim następstwem sukcesu poprzedniej wspólnej imprezy oraz wynikiem kilkunastoletniej współpracy między partnerami, która owocuje wieloma wspólnymi przedsięwzięciami na rzecz integracji społeczności polsko-niemieckiej.

Am 22. August 2020 findet in der Gemeinde Kołbaskowo die deutsch-polnische Kanutour statt.

Die Teilnehmer paddeln auf folgender Strecke: Start ist in Siadło Dolne, weiter auf dem Zwischenodergebiet nach  Ustowo auf die Oderhauptstrecke und zurück nach Siadło Dolne. Die Kanutour beginnt gegen 6:00 Uhr (Abholung um 5 Uhr). Dank so früher Uhrzeit können die Teilnehmer die aufwachende vielfältige Flora und Fauna des Zwischenodergebiets beobachten, die in anderen europäischen Flusstälern nicht mehr anzutreffen ist, darunter in Europa mit Aussterben bedrohte Vogelbrutarten, wie z.B. der Seeadler. Zur Teilnahme werden Teilnehmer aus der ganzen Euroregion Pomerania eingeladen. Das Projekt ist eine direkte Folge der vorherigen erfolgreichen gemeinsamen Veranstaltung und Ergebnis der Zusammenarbeit der Partner.

 

Projekt „Wschód Słońca na Międzyodrzu-poranny spływ transgraniczny”,

Nr projektu: FMP-0394-20

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA
Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia/Polska

Pin It

Bądź na bieżąco