Przecław z drona

Gmina Kołbaskowo przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego, który służy zidentyfikowaniu najważniejszych atutów i słabości gminy oraz wskazaniu pożądanych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2021-2026. Celem opracowania jest też określenie działań, dzięki którym konsekwentnie polepszać się będą warunki życia mieszkańców.
W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem i zachęcenie do wypełnienia anonimowej ankiety, jak największej liczby mieszkańców.

Pin It

Bądź na bieżąco