fot. facebook

Gmina Kołbaskowo znalazła się w krajowej czołówce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za rok 2019! Zajęła 23. miejsce w Polsce (na 1547) i drugie w Zachodniopomorskiem wśród gmin wiejskich.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 r. opracowali po raz trzeci eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy wsparciu pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analizie poddano finanse prawie 2 800 polskich gmin, miast i powiatów. Opracowanie obejmuje wszystkie samorządy, jest kompleksowe i obiektywne, mierzone siedmioma najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi. Są to:
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń.
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Każdy z badanych podmiotów podlega tym samym kryteriom, co pozwala na wybranie najbardziej gospodarnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

______
Wyniki
Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku została zaprezentowana w następującym układzie: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie. Jakie okazały się wyniki rankingu?

W grupie 1547 gmin wiejskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały:
1. Dobra (woj. zachodniopomorskie)
2. Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie)
3. Kleszczów (woj. łódzkie)
4. Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie)
5. Michałowice (woj. mazowieckie)
Gmina Kołbaskowo zajęła 23. miejsce, drugie w Zachodniopomorskiem. W tym miejscu chcemy serdecznie pogratulować naszym sąsiadom z Gminy Dobra. Trzecie miejsce w naszym województwie w tej kategorii zajęła Gmina Kołobrzeg, czwarte Stare Czarnowo, a piąte Postomino.

W grupie 628 gmin miejsko-wiejskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały:
1. Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie)
2. Rzgów (woj. łódzkie)
3. Łomianki (woj. mazowieckie)
4. Piaseczno (woj. mazowieckie)
5. Brwinów (woj. mazowieckie)
W tej kategorii najlepiej w naszym województwie wypadły odpowiednio Mielno, Goleniów, Police, Stepnica i Gościno.

W grupie 235 gmin miejskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały:
1. Józefów (woj. mazowieckie)
2. Puszczykowo (woj. wielkopolskie)
3. Podkowa Leśna (woj. mazowieckie)
4. Krynica Morska (woj. pomorskie)
5. Imielin (woj. śląskie)
W grupie gmin miejskich w naszym województwie najlepiej wypadły odpowiednio Kołobrzeg, Darłowo, Szczecinek, Świdwin i Stargard.

W grupie 66 miast na prawach powiatu w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały:
1. Tychy
2. Warszawa
3. Sopot
4. Poznań
5. Gliwice
Szczecin zajął miejsce 22. w kraju, a Świnoujście 18.

A w grupie 314 powiatów ziemskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały:
1. powiat wrocławski (woj. dolnośląskie)
2. powiat poznański (woj. wielkopolskie)
3. powiat bielski (woj. śląskie)
4. powiat przemyski (woj. podkarpackie)
5. powiat bydgoski (woj. kujawsko-pomorskie)
Powiat policki został sklasyfikowany na 48. miejscu w kraju, pierwszym w naszym województwie. Na 68. miejscu znalazł się powiat koszaliński, na 75. łobeski, 87. gryfiński, a 175. goleniowski.

Dla kogo przygotowany jest ranking? Do trzech głównych grup odbiorców:
- samorządowców – aby mogli wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami;
- przedsiębiorców – aby mogli poznać gminy, w których dobrze ulokują pieniądze;
- mieszkańców – aby mogli sprawdzić, jak gospodaruje samorząd lokalny.

___________________
Kolejne wysokie miejsce
To kolejna wysoka lokata naszej gminy w kolejnym rankingu. - Cieszy nas to niezmiennie. To dowód, że nasza praca idzie w dobrą stronę. Miłe jest, że nasza praca jest doceniana także poza regionem. Zmieniamy nasza małą ojczyznę i nadal będziemy to robić – zapewnia Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.

Jak wypadliśmy w innych rankingach publikowanych w ciągu ostatnich miesięcy? Według zestawienia przygotowanego przez RIO obejmującego wpływy jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskanych środków europejskich za lata 2014-2018 Gmina Kołbaskowo znalazła się na pierwszym miejscu w kategorii gminy wiejskie w województwie. W latach 2014-2018 dochody z tytułu otrzymanych środków europejskich (bez zwrotów) wyniosły 12 473 mln zł. Kolejne w rankingu gminy pozyskały 9,7 mln zł.

Gmina Kołbaskowo zajęła niedawno 6. miejsce w kraju w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii Gmina Wiejska.

W zestawieniu sytuacji finansów publicznych zachodniopomorskich samorządów za 2019 rok przygotowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową Gmina Kołbaskowo zajmuje 3 miejsce.

A podczas XVIII Gali Biznesu Gmina Kołbaskowo otrzymała Nagrodę Gospodarczą Business Club Szczecin za rok 2019. Nagroda ta wręczana jest przedsiębiorcom i firmom w dowód uznania dla podejmowanych działań i odważnych inwestycji oraz gminom zachodniopomorskim, które sprzyjają przedsiębiorczości.

______________________________
Cały Ranking Finansowy JST 2019.pdf do pobrania tutaj: https://bit.ly/2B9QPJS

 

fot. Facebook Gmina Kołbaskowo

Pin It

Bądź na bieżąco