W związku z wprowadzonym stanem epidemii i wytycznymi Ministerstwa Sportu, od 18 maja 2020 r. zostaną zwiększone limity osób korzystających z niżej wymienionej infrastruktury:
- boisko Orlik przy szkole w Będargowie,
- boisko Orlik przy szkole w Kołbaskowie,
- boisko przy szkole w Przecławiu,
- boisko główne i boczne przy al. Kasztanowej (dopuszczone  do użytkowania przez podmioty realizujące zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej)

Przypominamy, że korzystanie z obiektów musi odbywać się z zachowaniem poniższych zasad:                                    
- możliwość korzystania z boisk udostępniona jest dla indywidualnych mieszkańców Gminy Kołbaskowo. Wstrzymane zostaje do odwołania wejście dla grup zorganizowanych innych                              niż realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej,
- na jednym boisku (Orlik) może przebywać maksymalnie maksymalnie 14 osób + 2 trenerów,
- dzieci niebędące jeszcze w wieku szkolnym przychodzą i przebywają na boisku ze swoim opiekunem,
- obowiązuje zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie infrastruktury sportowej,
- brak jest możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
- obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
obowiązuje korzystanie z osobistego sprzętu treningowego (np. piłki).

Wskazane zasady obowiązują do odwołania.

Pin It

Bądź na bieżąco