przedszkole

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Szanowni Państwo, Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały podane na stronie https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do placówek przedszkolnych, rodzice dzieci zakwalifikowanych, w terminie od 13 do 19 maja 2020 r. muszą złożyć oświadczenie woli przyjęcia dziecka do placówki. Oświadczenie należy złożyć elektronicznie w systemie naboru. W zakładce Dokumenty zamieszczona została instrukcja złożenia oświadczenia woli.