wybory prezydenckie 2020 grafika

Szanowni Mieszkańcy, poniżej publikujemy:
▶️ komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 7 maja 2020 roku, który otrzymała Gmina Kołbaskowo (poniżej);
▶️ pismo Małgorzaty Schwarz, wójta Gminy Kołbaskowo do Jacka Szredera, Komisarza Wyborczego w Szczecinie z prośbą o wskazanie przepisów prawa uzasadniających nieprzeprowadzenie wyborów, które mogłaby przekazać wyborcom (skan pisma w załączeniu):
▶️ odpowiedź Komisarza Wyborczego w Szczecinie na pismo Małgorzaty Schwarz (pod komunikatem PKW);
▶️ opinię Wojciecha Hermelińskiego, byłego szefa PKW, który nie zgadza się z komunikatem PKW (na dole)

__________________________
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 7 maja 2020 roku

"Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:
1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie: Przewodniczący Sylwester Marciniak, Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak, Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych. Członkowie: Ryszard Balicki, Liwiusz Laska, Dariusz Lasocki, Maciej Miłosz, Arkadiusz Pikulik, Konrad Składowski".

______________________________
Odpowiedź Komisarza Wyborczego w Szczecinie na pismo Małgorzaty Schwarz

Dzień dobry. W związku z otrzymanym pismem symbol SO.504.4.1.3.2020 z dnia 08.05 2020 informuję:

Przesłany do Państwa Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07.05.2020 r. jest jasny i zrozumiały. Stanowisko PKW jest wiążące dla Komisarza Wyborczego w Szczecinie zgodnie z art.161 § 1 Ustawy Kodeks wyborczy.

Z poważaniem
Dyrektor Delegatury
wz.Krzysztof Kołodziejski

____________________________
Opinia Wojciecha Hermelińskiego, byłego szefa PKW:
- Nikt nie odwołał niedzielnego głosowania, kalendarz wyborczy biegnie, kampania może trwać do północy. Komunikat PKW nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa - stwierdził Wojciech Hermeliński w rozmowie z RMF FM.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Pin It

Bądź na bieżąco