dyplom dla gminy Kołbaskowo

Konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” już za nami!

Gmina Kołbaskowo zajęła bardzo wysokie 6 miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii Gmina Wiejska.

Według stanu na 1 stycznia 2019 r. podział administracyjny Polski obejmował 1537 gmin wiejskich, więc możemy czuć się dumni z naszej Małej Ojczyzny!

Wskaźniki jakie były brane pod uwagę, przy ocenie to:
- wydatki majątkowe inwestycyjne per capita,
-procent wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy,
- wydatki na transport i łączność per capita
- procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu gminy,
- liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców,
- liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców,
- liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców,
- napływ ludności na 1000 mieszkańców,
- odpływ ludności na 1000 mieszkańców,
- liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców,
- procent radnych z wyższym wykształceniem,
- procent ludności objętej wodociągami,
- procent ludności objętej kanalizacją ścieków,
- procent ludności objętej oczyszczalnią ścieków.

Pin It

Bądź na bieżąco