Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/313/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 14 września 2009 r,  przypominamy, iż do dnia 15 stycznia przyjmujemy wnioski w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

Wniosek wraz z załącznikami wskazanymi w uchwale, oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o przelewaniu nagrody na konto i dokument RODO, należy złożyć w sekretariacie Gminy Kołbaskowo.
Dokumenty -  uchwała, oświadczenie o przelewaniu nagrody na konto i dokument RODO znajdują w załączniku.

Pin It

Bądź na bieżąco