Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Kołbaskowo na 2020 r.

Pin It

Bądź na bieżąco