urząd-gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że w okresie od 25 listopada do 31 marca 2020 r. w następujących komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy Kołbaskowo:
1) Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego,
3) Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i spraw organizacyjno-administracyjnych w Referacie Organizacyjnym,
4) Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji,
5) Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji gminy,
6) Samodzielne stanowisko ds.kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń
- w piątki nie będzie przyjęć interesantów.

Powyższe podyktowane jest koniecznością odbywania przez pracowników Urzędu Gminy, w tm pracowników ww. komórek organizacyjnych cyklu wewnętrznych szkoleń oraz konsultacji w zakresie między innymi:
- Kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji,
- Zmiany w w zakresie danych osobowych związane z wejściem w życie nowego pakietu unijnych rozwiązań legislacyjnych - RODO / GDPR
- Dostępu do informacji publicznej
- Zamówień publicznych.

Pin It

Bądź na bieżąco