herb gminy kołbaskowo

KOMUNIKAT  WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO z dnia 14 sierpnia 2019 r.  w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) podaję do wiadomości publicznej wykaz miejsc na terenie gminy Kołbaskowo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

- tablice (oznaczone napisem wybory) we wszystkich miejscowościach gminy Kołbaskowo,

- słupy ogłoszeniowe: w  Przecławiu (przy przystanku autobusowym w pobliżu kościoła,  przy budynku poczty oraz w pobliżu sklepu Biedronka), w Stobnie (przy przystanku autobusowym w pobliżu kościoła), w  Będargowie (przy szkole podstawowej) oraz
w Kołbaskowie (naprzeciwko przystanku autobusowego).


Zobowiązuję umieszczających urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych do ich umieszczania
w taki sposób, aby umożliwić szybkie ich usunięcie bez dokonania zniszczeń miejsc, na których były umieszczone.Wójt Gminy Kołbaskowo
Małgorzata Schwarz

 

Pin It

Bądź na bieżąco